Նորություններ

2020թ. օգոստոսից ՄԿՈՒԶԱԿ-ը Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջում իրականացրեց արտաքին գնահատում 2017-2019 ժամանակահատվածի համար: Զեկույցը զետեղված է «Փաստաթղթեր» բաժնում: