0613.01.5-«Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում»