Բուժկետ

Բուժկետի շրջանակում, բուժքրոջ մասնագիտական գործունեությունը հիմնվում է՝

  • բուժառուի շահերի առաջնորդման
  • բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման
  • մասնագիտական բնութագրին համապատասխան գործունեության իրականացման
  • մասնագիտական և բարոյական նորմերի պահմանման վրա