Մասնագիտություններ

0913.02.5 «Քույրական քործ»

0916.01.5 «Դեղագործություն»

1041.01.5 «Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում» (ըստ տրասնպորտի տեսակների)

0732.10.4 «Գազային սարքավորումների և ստորգետնյա գազատարների տեխնիկական շահագործում» (նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրերին համապատասխան)

0613.01.5 «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում»

0413.06.5 «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ»

0411.01.5 «Հաշվապահական հաշվառում »