Թափուր աշխատատեղ

ՀայտարարությունՀՀ ԿԳՄՍՆ «Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ը հայտարա-րում է մրցույթ «Ջերմատնային տնտեսություն» մասնագիտության (շաբաթական 16ժամ) եւ «Ձեռներեցություն» (շաբաթական 9 ժամ) մասնագիտական մոդուլներ դասա-վանդող դասախոսի թափուր տեղերի համար:Պահանջվող որակավորումը՝ համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, կամ տվյալ մասնագիտության զբաղվածության բնագավա-ռում 5 Read more

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ

2021 — 2022 ուսումնական տարվա 2-րդ կիսամյակի կրթաթոշակ ստացողների անվանացանկ։ 2021 — 2022 ուսումնական տարվա կրթաթոշակ ստացողների անվանացանկ։

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 2021-2022 ուստարի

Հարգելի′ դիմորդ Ձեզ ենք ներկայացնում 2021-2022 ուստարվա ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների։ Ընդունելությունը մեկնարկում է 15.07.2021թ. Ընդունելության փաստաթղթերն են՝ ֎ Ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի պատճեն ֎ Կրթության մասին փաստաթղթի բնօրինակը՝ ատեստատ կամ վկայական ֎ 3×4 չափի 4 լուսանկար ֎ Սոց. քարտի Read more