ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ 2021-2022 ուստարի

Հարգելի′ դիմորդ Ձեզ ենք ներկայացնում 2021-2022 ուստարվա ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների։ Ընդունելությունը մեկնարկում է 15.07.2021թ. Ընդունելության փաստաթղթերն են՝ ֎ Ծննդյան վկայականի կամ անձնագրի պատճեն ֎ Կրթության մասին փաստաթղթի բնօրինակը՝ ատեստատ կամ վկայական ֎ 3×4 չափի 4 լուսանկար ֎ Սոց. քարտի Read more

Նորություններ

2020թ. օգոստոսից ՄԿՈՒԶԱԿ-ը Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջում իրականացրեց արտաքին գնահատում 2017-2019 ժամանակահատվածի համար: Զեկույցը զետեղված է «Փաստաթղթեր» բաժնում:

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պայմանավորված՝ Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջը առաջնորդվում է ԿԳՄՍ նախարարության կողմից մշակված նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրով ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ուղեցույցով, ըստ որի. 1. Ուսումնական գործընթացը առկա ուսուցմամբ մեկնարկում է. 1-ին Read more

Թափուր աշխատատեղ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի  նախարարության  ‹‹Կոտայքի տարածաշրջանային պետական քոլեջ››ՊՈԱԿ—ը  հայտարարում է մրցույթ  ‹‹Հաշվապահական հաշվառում» մասնագիտության մասնագիտական մոդուլներ դասավանդող դասախոսի (1 դրույք)  թափուր աշխատատեղի համար: Պահանջվող որակավորումը՝ համապատասխանող միջին կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, կամ տվյալ մասնագիտության զբաղվածության բնագավառում 5 Read more