Կրթական բլոգ

Հարցազրույց Վ. Թովմասյանի հետ:


Ո՞րն է արդյունավետ պլանավորման բանաձևը Ձեր աշխատանքներում:

Բանաձևը պարզ է. ամեն բան պետք է արվի ժամանակին՝ առաջնորդվելով պարտաճանաչությամբ, կարգապահությամբ՝ գործելով օրենքի սահմաններում:

Ի՞նչին եք ուշադրություն դարձնում պլանավորման աշխատանքներում:

Առանցքային ուշադրություն եմ դարձնում նորմատիվ իրավական ակտերին, պետական կրթական չափորոշիչներին, կադրերի որակական ցուցանիշներին՝ հիմք ընդունելով աշխատանքային բազմամյա փորձառությունս: Աշխատելով կադրերի հետ՝ կարևորում եմ յուրաքանչյուրի հանդեպ դրսևորել աշխատանքային անհատական մոտեցում, որն օգնում է աշխատանքները պլանավորել արդյունավետ:

Ինչպե՞ս եք համակարգում ուսումնական գործընթացին մասնակցող ստորաբաժանումների աշխատանքը:

Համակարգելով օրինաչափության սկզբունքի հիման վրա՝ պահանջում եմ, որ յուրաքանչյուր օղակ իրականացնի իրեն վերապահված պարտականությունները՝ ձևավորելով արդյունավետ համագործակցություն:

Որքա՞ն հաճախ եք իրականացնում փոփոխություններ՝ բարելավելու ուսումնական գործընթացը:

Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում են փոփոխություններ համապատասխան բնագավառներում, եթե պահպանողականությունը հանգեցնում է անարդյունավետության, ապա չեմ քաջալերում:


Կարո՞ղ եք առանձնացնել կրթական ծրագրերում բարեփոխման հաջողված օրինակ:

Առանձնակի փոփոխություններ տեղի են ունեցել ԴՈՒԱԼ կրթական ծրագրում, որը ներդրված է <<Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ>> մասնագիտացմամբ: Իրագործվել են արմատական փոփոխություններ և գործատուների մակարդակում, և ներքին մակարդակում՝ բարելավելով կրթական գործընթացը: Առաջնորդվելով կրթական գործընթացի կատարելագործմամբ՝ <<Հաշվապահական հաշվառում>> մասնագիտացմամբ ևս իրականացվել են որոշակի փոփոխություններ, որոնք բարելավել են կրթական գործընթացը:


Ինչպե՞ս եք իրականացնում ուսումնական գործընթացի արդյունավետության մշտադիտարկումը:

Մշտադիտարկումը իրականացվում է տարբեր վերահսկողական միջոցներով, որոնք օգնում են գնահատել արդյունավետությունը (դասալսումներ, բաց դասեր, հետազոտական աշխատանքներ և այլն):


Ինչպիսի՞ նորամուծություններ եք կիրառում կրթական գործընթացում՝ դասապրոցեսի անցկացման մասով:

Տարբեր մասնագիտությունների մասով առկա են անհրաժեշտ հնարավորությունները՝ կազմակերպելու դասապրոցեսը արդի պահանջներին համապատասխան: Առկա կաբինետները, գործատու կազմակերպությունները հագեցած են անհրաժեշտ հնարավորություններով, չնայած համապատասխան միջոցներով հագեցվածության կարիք մշտապես առաջանում է:


Վերջին փոփոխությունները, որոնք իրականացրել եք մասնագիտությունների կտրվածքով:

Վերջին փոփոխություններից կառանձնացնեմ <<Ատամնատեխնիկական գործ>> մասնագիտության համար նոր լսարանների ստեղծումը, հաստատվել են նոր համագործակցություններ գործատու կազմակերպությունների հետ: Հաստատվում են անհրաժեշտ համագործակցություններ մասնավոր հատվածի հետ, որոնք օգնում են կրթական գործընթացը դարձնել արդյունավետ:


Եվ վերջում, ինչպիսի՞ առաջնահերթություններ եք նախանշել այս տարի՝ պլանավորելով այն:

Առաջնայիններից է ուսումնառության որակական ցուցանիշների բարձրացումը,անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը՝ առավել արդյունավետ կազմակերպելու ուսումնական գործընթացը, կադրերի վերապատրաստման իրականացումը: Թվարկվածները հնարավորություն կընձեռեն առավել արդյունավետ պլանավորել և մեկնարկել տարին: